ศาลอุทธรณ์ภาค 4
The Court of Appeal Region 4

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 4

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 4  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างดูแลระบบวิศวกรรมบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  จังหวัดขอนแก่น  (ศาลอุทธรณ์ภาค 4)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 4  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างดูแลระบบวิศวกรรมบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  จังหวัดขอนแก่น  (ศาลอุทธรณ์ภาค 4)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)


image เอกสารแนบ