ศาลอุทธรณ์ภาค 4
The Court of Appeal Region 4

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 4

ประกาศ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 เรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 4 และอาคารที่พักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จังหวัดขอนแก่น (ศาลอุทธรณ์ภาค 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ศาลอุทธรณ์ภาค 4 เรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา  จ้างล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  ประจำอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 4 และอาคารที่พักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  จังหวัดขอนแก่น  (ศาลอุทธรณ์ภาค 4) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


image เอกสารแนบ